Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До “ЛУКС КРИСТЪЛС ЛИМИТЕД” ЕООД с ЕИК 205447644

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на –  ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Персонализирано бижу